Enokul.com web sitesini kullanarak aşağıdaki Enokul.com ve beraber çalıştığı şirketlerin kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Kurallar ve Bilmeniz Gerekenler

İşbu belgede geçen ‘kullanıcı’ kelimesi siteyi gezen faydalanan kişileri anlatacaktır. İşbu belgede geçen Firma Tanıtım Sayfası ve bannerı yayınlanan firmalar ‘reklamveren’ olarak anılacaktır. İşbu belgede geçen ‘ilan’ kelimesi Enokul.com web sitesi içerisinde firmayı tanıtan sayfayı ve bannerı anlatacaktır. ‘Moderasyon’; reklamverenlerin ‘İlan’ vermek için beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, Enokul.com Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler , fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen reklamveren sorumluluğundadır. Her reklamveren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ve orjinalliğini baştan kabul eder.

Firma tanıtım sayfalarında yer alan Bilgi İstek Formları otomatik olarak reklamveren firmanın aktif mail adresine yönlendirilir. Enokul.com kullanıcı ve reklamveren arasında sadece adı geçen reklamı yayınlayarak aracıdır. İstenen ve gönderilen teklifler,verilen taahhüdler, yapılan sözleşmelerde Enokul.com un bir hükmü yoktur.

Enokul.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına sitesi hakkında bilgilendirme e-mail gönderme hakkına sahiptir.

Enokul.com içeriğinde bulunan yazılar kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. Enokul.com konuk yazarları verdikleri bilgilerden sorumludur ve Enokul.com yayıncı olarak verilen bilgiyi aynen yayınlamakla yükümlüdür.

Enokul.com web sitesini kullanırken doğan hatalar fonksiyonel bozuklulardan dolayı Enokul.com sorumlu tutulamaz bu kullanıcının kendi riskidir. Enokul.com serverlarından ya da kullanıcılarından size virüs bulaşması, bilgisayarınızda hata oluşması da kullanıcıların kullanım riskidir. Enokul.com sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede kullanılan içerik ve fotograflar Enokul.com izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz. Enokul.com fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutar. Enokul.com sitede bulunan fiyatların ve bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.

Enokul.com servisleri var olduğu şekilde hizmetinize sunulmaktadır ve hiçbir garantisi ya da sorumluluğu yoktur. Hiçbir sayfanın ya da programın ya da appletlerin çalışmamasında Enokul.com sorumlu tutulamaz ve bu konuda sorumluluk beklenemez.

Enokul.com servislerine üye olduğunuzda ve/veya Enokul.com’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklamverenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve Enokul.com’un hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden direkt çıkabilirsiniz.

Fiyat teklifi formunu dolduran kullanıcılar, fiyat teklifi istedikleri reklamveren ile iletişim bilgilerinin paylaşılmasını kabul ederler.

Enokul.com Müşteri Hizmetleri, üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak Enokul.com servislerini aktarabilir ve/veya reklamverenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.

Reklamverenler İçin Kurallar

Reklamveren Kullanıcı Sözleşmesi; “Reklamveren” olanların “İlan” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, Enokul.com Enokul.comı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu Reklamveren Kullanıcı Sözleşmesi’nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Reklamveren Kullanıcı Sözleşmesi geçerli kabul edilecektir. Enokul.com, herhangi bir zamanda Reklamveren Kullanıcı Sözleşmesi’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Enokul.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Reklamveren”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “İlan” kullanmaya devam etmesi, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

“Reklamveren”nin açacağı “İlan” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “İlan” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.

“İlan”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “İlan”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.

“İlan” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “İlan” satın alınmalıdır . Bir “İlan”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. Enokul.com, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. “İlan” veya “İlan”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.

“İlan” sürelerinde standart olarak 1 ay ‘30 gün’, 1 yıl ‘365 gün’ olarak kabul edilmektedir.

“Reklamveren”ler “Kategori” bazında 1 adet “İlan” açabilmektedir. “İlan”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan verilmek istenmesi halinde; yeni bir “İlan” satın alınmalıdır.

“Doping”, ilanın ön plana çıkarılarak, belirlenen fiyat ile çok daha fazla kişi tarafından görüntülenmesini sağlayan üründür.

Her bir “Doping”in kullanım süresi, “Doping”li ilanın yayınlanmasından itibaren minimum 1 (bir) haftadır. “Doping”in süresi bitmeden iptal edilirse ücret iade edilmez. Her bir ilanda kullanılan “Doping”, sadece kullanıldığı ilan için geçerlidir, başka bir ilana aktarılamaz.

“Doping”li ilan silindiğinde veya yayından kaldırıldığında o ilana uygulanmış “Doping” tamamen kullanılmış olur ve “Doping”in henüz kullanılmamış olan süresi artık kullanılamaz.

“İlan” kullanımının Enokul.com tarafından pasif hale getirilmesi halinde; “İlan”ya tanımlanmış “Doping”lerin iadesinde, tahsil edilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Kullanılmış olanlara karşılık olan ücret, Reklamverenliğin Enokul.com tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelden hesaplanarak “Doping” bedelinden kesilir ve bakiye bedel iade edilir. Ancak kampanyalı “Toplu Doping” satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamındaki “Doping”ler iade kapsamına dahil edilmez.

Reklamverenlikte “Moderasyon” sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

“İlan”da yer alan bilgilerin doğruluğundan “Reklamveren” sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda ek belge istenebilir.

“Moderasyon”u tamamlanmış olan bilgilerde değişiklik olması halinde; “Reklamveren” 30 gün içinde Enokul.com üzerinde bilgileri güncelleyerek Enokul.com’i bilgilendirecektir. Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

“Reklamveren”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “İlan”ı ve Reklamverenliği derhal iptal edilebilir. “İlan”ı iptal edilen “Reklamveren”, Enokul.com’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olacaktır.

“Reklamveren”nin “İlan”ını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde Enokul.com tarafından “İlan”ının kapatılması durumunda, Reklamverenliği de iptal edilir. Reklamverenlik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Reklamveren”nin “İlan”ı da otomatik olarak kapatılacaktır.

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Enokul.com Reklamveren ve alt kullanıcıların ilan vermesini durdurabilir veya “İlan” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Reklamverenlik’i sona erdirebilir:

  • Reklamveren ve/veya Alt Kullanıcı’ların, Reklamveren Kullanıcı Sözleşmesina ve/veya Enokul.com Enokul.comi Üyelik
  • Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,
  • “Üyelik” ve “İlan” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi
  • İlan Verme Kurallarına aykırı davranması
  • Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması

“İlan”nın askıya alınması halinde; “Reklamveren” belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, Enokul.com’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “İlan”ı kapatılan “Reklamveren” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine Reklamverenlik’in Enokul.com tarafından sona erdirilmesi halinde; Reklamveren’e herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

“Reklamveren”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “İlan” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, Enokul.com’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “İlan”ı kapatılan “Reklamveren” sorumlu olacaktır.

Faturaların kesildiği tarihten 1 ay içerisine kadar tahsil edilememesi durumunda “İlan” kapatılacaktır.

Reklamverenlik iptali talebi, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru ile yapılır. Aktivasyon tarihi 30 günü geçen ve Reklamverenliğini sonlandırmak isteyen Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmamaktadır. Aktivasyon tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde Reklamverenlik iptali talebinde bulunan Reklamveren’nin, “İlan” için ödemiş olduğu toplam bedelden bir aylık kiralama bedeli (1 Yıllık abonelik bedeli / 12) ve buna ek olarak %30 sözleşmeyi erken feshetme bedeli kesilerek iade edilir.

30 günlük süre içinde iptalde buna ek olarak Peşin Ödemeli İlan”ya herhangi bir sebeple temin edilmiş ücretsiz/hediye doping varsa, kullanılan dopinglerin bedeli iade edilecek tutardan kesilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için Reklamveren’nin iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

Enokul.com içerisinde yer alan ‘İlan’ içeriklerinin tamamı reklamverenler tarafından sağlanır. Bu içeriklerden doğacak tüm cezai ve hukuki yaptırımların sorumluluğu reklamverenlere aittir.

 

Güncelleme: 30.05.2016